Opgepast. Geld lenen kost ook geld.

Microkrediet aan particulieren

Crédal heeft in zijn aanbod ook een microkrediet voor privépersonen met een beperkt inkomen. Met dat soort microkrediet kunnen levensnoodzakelijke goederen gefinancierd worden. Microkredieten worden uitsluitend toegekend aan Walen en Brusselaars die een sociale uitkering ontvangen of over een laag beroepsinkomen beschikken.

Microkrediet aan particulieren
Microkrediet aan particulieren

Een microkrediet om wat te financieren?

Het Begeleid sociaal krediet is een consumptiekrediet, bestemd voor het financieren van levensprojecten of nuttige en noodzakelijke goederen, die het dagelijkse welbevinden zullen verbeteren.

Crédal kan een krediet toekennen voor het financieren van:

 • uitrusting voor het huishouden, meubilair, elektrische apparatuur, een computer ...
 • een verbetering van het comfort van de woning: sanitaire installaties, inrichtingswerken, renovatie ...
 • een tweedehandse wagen, een scooter, een elektrische fiets …
 • een noodzakelijke opleiding: rijbewijs, taalcursus …
 • gezondheidszorgen (niet-terugbetaald): bril, tandverzorging …
 • uitrusting en materieel voor personen met een handicap.

Crédal kent geen kredieten toe om:

 • een appeltje voor de dorst opzij te zetten of om maandelijks de eindjes aan elkaar te knopen;
 • achterstallige rekeningen en lopende kosten te betalen;
 • schulden en/of lopende kredieten te bundelen (aanzuiveren van een rekening die in het rood staat, terugbetalingsproblemen bij een lening, enz.);
 • een woning te kopen (hypothecair krediet) of de notariskosten te betalen.

Voor wie?

Drie duidelijke voorwaarden

1. Uw situatie

 • U krijgt moeilijk toegang tot een bankkrediet;
 • Een andere, goedkopere of beter aangepaste oplossing dan het Begeleid sociaal krediet is niet mogelijk;
 • Na betaling van uw kosten houdt u een bedrag over om een krediet af te lossen;
 • U woont in het Waals gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

2. Uw inkomsten

 • U ontvang een sociale uitkering (OCMW, werkloosheid, mutualiteit, uitkering voor personen met een handicap, pensioen …);
 • Of u hebt een laag beroepsinkomen (lage lonen, deeltijds, uitzendarbeid, artikel 60 …).

3. Het bedrag van uw inkomen

Uw maandelijks inkomen mag niet meer bedragen dan:
- € 1 220 € voor een alleenstaande;
- € 1 660 € voor een gezin.

Het gaat hierbij om nettobedragen na aftrek:
- van de huur of de maandelijkse afbetaling van de hypothecaire lening;
- van € 220 per kind en/of gehandicapte ten laste.

Drie duidelijke voorwaarden

Belangrijke opmerking

Krachtens artikel 77 §2 van boek VII van het Wetboek van economisch recht, mogen wij geen krediet verstrekken aan personen die opgenomen zijn in het bestand van de Centrale voor Krediet aan Particulieren (Nationale Bank) omdat ze voor meer dan € 1 000 betalingsachterstand hebben (bij de afbetaling van een consumptiekrediet), BEHALVE indien ze in een collectieve schuldbemiddeling zitten.

Hoeveel kan ik lenen?

Bedragen, looptijd en tarieven voor een Begeleid sociaal krediet

Minimum: 500 € - Maximum: 10.000 €;
Als u uw verblijfplaats in Wallonië hebt: debetrente en JKP: 4 %;
Als u uw verblijfplaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebt: debetrente en JKP: 5 %;

Opgepast. Geld lenen kost ook geld.

Maximale terugbetalingstermijnen:

 • 18 maanden voor € 500
 • 24 maanden van € 501 tot € 2.500
 • 30 maanden van € 2.501 tot € 3.700
 • 36 maanden van € 3.701 tot € 5.600
 • 42 maanden van € 5.601 tot € 7.500
 • 48 maanden van € 7.501 tot € 10.000

Alleen in Wallonië mag het maximale bedrag verhoogd worden tot € 15 000, voor de financiering van de volgende goederen:

 • kleinschalig wonen (‘habitat léger’): joert, tiny house ...
 • renovatiewerken (behalve energiebesparende ingrepen waarvoor andere overheidssteun verkrijgbaar is)
 • auto’s vanaf 5 plaatsen

In dat geval bedraagt de maximale looptijd voor de terugbetaling 60 maanden en het JKP 3 %.

Het Begeleid sociaal krediet is een lening op afbetaling, onderworpen aan het Wetboek voor economisch recht. Crédal vraagt bij wijze van garantie een cessie van schuldvordering. Als het krediet wordt toegekend voor de aankoop van een specifiek goed of een specifieke dienstverlening kan het bedrag door Crédal rechtstreeks uitbetaald worden aan de verkoper(s) of de dienstverlener(s), na ontvangst van een door de consument ondertekende kennisgeving van de levering.

Getuigenissen

Onze klanten vertellen hoe het Begeleid sociaal krediet voor hen een nieuwe start in het leven heeft betekend.

Crédal had begrip voor mijn bezorgdheid en heeft me in staat gesteld om oplossingen te vinden, wanneer ik het moeilijk had. Ik heb geld kunnen lenen voor mijn huurwaarborg en om mijn appartement te meubileren.

Richard Nzosaba

Charleroi

Vaak gestelde vragen

Met de steun van onze partners

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies pour améliorer votre expérience de navigation et pour collecter des statistiques de fréquentation.
Configurer les cookies