HET MICROKREDIET VOOR PARTICULIEREN

 

Ontvangt u een sociale uitkering?
Hebt u een laag beroepsinkomen?

  • Hebt u geld nodig om een aankoop te financieren die u nodig hebt voor uw dagelijks leven? Wij bieden begeleid sociaal krediet aan;

Indien u een microkrediet voor particulieren wenst aan te vragen, dan verzoeken wij u om voor een snellere verwerking het onlineformulier in te vullen www.credal.be/formulaire.
Alle aanvragen worden behandeld in de volgorde waarin zij werden ontvangen.

 

BELANGRIJKE OPMERKING

Krachtens artikel 77 §2 van boek VII van het Wetboek van economisch recht, kunnen wij geen krediet verlenen aan mensen die geregistreerd staan als wanbetaler bij de Centrale voor kredieten aan particulieren (Nationale Bank) voor meer dan € 1000 (consumentenkrediet).